7 działek w Nowe Dąbie, 5km od Brzozy

ID: 31 , Published At: 07.11.2019 08:41

Location: Woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Żniński, Łabiszyn,

Area: 0,7998 ha

Price: 382 000 zł

Lots:

Id Area (m2) Price (zł) Status Geo
ANL 1253 1 329 60 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1254 1 093 52 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1255 1 100 52 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1256 1 083 50 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1257 1 112 62 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1258 1 119 52 000 AVAILABLE Design in 3D
ANL 1259 1 162 54 000 AVAILABLE Design in 3D

Description:

Oferujemy atrakcyjną działkę budowlaną zlokalizowaną w rejonie Kanału Noteckiego Możliwość podziału działki. Dla działki zostały wydane warunki zabudowy polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (możliwość budowy jednego budynku) o następnych parametrach: dopuszcza się realizację pomieszczenia garażowego, wysokość budynków od 4m do 10m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej każdego budynku od 2,5m do 10m, każdy budynek do dwóch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się podpiwniczenie budynków, szerokość elewacji frontowej każdego budynku od 8m do 15m, geometria dachów jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 2 do 50stopni, układu połaci dachowych nie określa się, powierzchnia projektowanej zabudowy każdego budynku do 150m2, minimum 30% powierzchni terenu objętego decyzją należy zachować biologicznie czynną, nieprzekraczalna linia zabudowy 6m i 10m od drogi gminnej, nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy tylko zasadniczej bryły budynku – lica ściany frontowej, natomiast zewnętrzne elementy budynku jak balkony, wykusze, schody zewnętrzne, okapy, itp. mogą być usytuowane poza nią. Możliwość przyłączenia działki do sieci ENEA -zapewnienie. Kanalizacja : zbiornik szczelny (szambo) . Wodociąg: ujęcie własne wody (studnia głębinowa- wiercona) do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej. Odległość do miejscowości Brzoza – 5 km , do Bydgoszczy – 10 km, Zapraszamy do kontaktu Marian Łukuć tel. 604 799 080 , mail: marian@lukuc.eu Licencja PFRN nr 2940.

Seller: Getobjectpublic Łukuć Nieruchomości

Contact:     (+48 52) 324 74 00

LOCATION
Neighborhoods

Create neighborhood

Professional

Specify basic info first, edit lots division and then into 3D editor For registered users only!
Simple

Go straight to 3D editor with default settings No login required!

NO FEES OR COMMISSIONS!

Log in to comment
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.